Úvod

Programové speciality

Technologické speciality

Způsoby hledání

Hypertext - odkazy

Aktualizace

Možnosti pro různé uživatele

Potřebný počítač


 

SYSTÉM NOVÉ GENERACE

 

 

 

ve verzi 8 je v pořadí druhým představitelem právního informačního systému určeným výhradně pro grafické rozhraní Windows95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP nebo Windows NT. Ke grafickému rozhraní patří známé ikonky, grafická okna, použití různých typů fontů, neomezené množství různých oken zároveň na obrazovce a další možnosti. Technicky řečeno: verze 8 je plně 32-bitová aplikace pro 32-bitové prostředí Windows.

 

PROGRAMOVÉ SPECIALITY (výběr)

 

  nový právní přístup ke změnám a vztahům mezi předpisy, kdy namísto vyhledávání

v rejstříkové bázi může počítač automaticky vyhodnocovat přímo text. Jde o zcela novou a unikátní moderní technologii, těžko dosažitelnou v jiných právních systémech.

  rozsáhlé možnosti hledání pomocí různých struktur, podmínek a zatřídění jak na úrovni

rejstříkových, tak textových bází

  fulltextový systém vyhledávání s odezvou na běžný dotaz do 0,5 sekundy, který plně

respektuje specifika českého prostředí a morfologie českého jazyka

  paragrafový a dokumentový hypertext - speciální technologie odkazů, která umožňuje

zobrazit u paragrafů citace, změny nebo související judikáty

  kompletní změny, derogace a návaznosti nejen na úrovni dokumentu, ale i paragrafu;

na úrovni dokumentu rejstříkovými údaji, u paragrafu pomocí odkazů umístěných za číslem paragrafu

  možnost uložit podmínku a časem ji opět vyvolat, obdobně lze na disk uložit i další uživatelem

vytvořené výstupy

  automaticky konstruovaný obsah - index zobrazuje hlavní části dokumentu a tím umožňuje

rychle se pohybovat i po rozsáhlých předpisech

  jakékoli informace můžete vytisknout či nahrát do souboru a do formátu aplikací pro

Windows (formát RTF) nebo přímo otevřít například ve Wordu

  help, manuál a několikastupňové školení v ceně, technická podpora po telefonu i u Vás;

možnost školení a prezentací u Vás


K dispozici jsou vedle jednouživatelských verzí i verze síťové a pro společnosti bez sítě také verze pro více uživatelů za zajímavých cenových podmínek.