Úvod

Programové speciality

Technologické speciality

Způsoby hledání

Hypertext - odkazy

Aktualizace

Možnosti pro různé uživatele

Potřebný počítač


TECHNOLOGICKÉ SPECIALITY (výběr)

 

  plné využití schopností grafického rozhraní Windows

  doporučené prostředí Windows XP, 2000, NT

  neomezené možnosti zobrazování v desítkách oken současně na obrazovce spolu

s metodami, jak zajistit jejich přehlednost

  dynamické zobrazování - systém zobrazí veškeré navolené informace k aktuálnímu předpisu

v několika oknech a okamžitě je aktualizuje po přesunu na jiný dokument v seznamu

  možnost znázornit současně veškeré rejstříkové informace na obrazovce v několika oknech

  "redukční archiv" - nesmírně silný nástroj pro několikastupňové hledání, který dovoluje velmi

jednoduše řešit např. otázku typu: "v prováděcích předpisech zákoníku práce najdi platné předpisy o odměňování horníků". Umožňuje též vlastní výběr dokumentů, které mají být prohledávány běžnými metodami LexGalaxy. Jde o zcela unikátní možnost sestavení vlastní databáze předpisů a jejího použití při dalším vyhledávání.

  redukční archiv ve své funkci archivu umožňuje ukládat nalezené paragrafy či dokumenty

z různých podmínek a následně je prohlížet

  rozšíření možností historického filtru na úlohy typu "najdi aktuální znění paragrafu 40 zákona

č. 65/1965 Sb." nebo "najdi § 151a občanského zákoníku 40/1964 Sb.", tedy paragraf, který v původním znění zákona vůbec není obsažen

  možnost použití technologie Cut&Paste, aneb "dej do bloku, dej na nástěnku a přilep

do mého dokumentu ve Wordu či jiné aplikaci"

  rozdělení databáze na různé "knihy", čili soubory předpisů např. od roku 1945, od roku 1993

atp.

  plná podpora komunikace pomocí e-mailu, zabudovaný editor

  přímé propojení s Wordem a interní používání základního formátu RTF

  připravujeme pro Vás stále další zajímavé možnosti....