Úvod

Programové speciality

Technologické speciality

Způsoby hledání

Hypertext - odkazy

Aktualizace

Možnosti pro různé uživatele

Potřebný počítač


 

MOŽNOSTI PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE

 

 

Přesně definovat prospěšnost systému LexGalaxy (Legsys) konkrétně pro Vás je samozřejmě obtížné, ale pokusíme se uvést alespoň několik základních tezí. Úvodem je vhodné zdůraznit, že každý právní systém představuje pouze pomůcku (mnohdy ovšem velmi mocnou a nepostradatelnou) při řešení daného problému a že každý uživatel systému si může vybírat z palety možností sobě vyhovující metody. Obvykle však platí, že čím více možností systém poskytuje, tím lépe: tím větší jsou možnosti řešení problému a také svoboda uživatele. Pro lepší představu uvádíme níže stručný přehled toho, co může LexGalaxy jednotlivým skupinám uživatelů nabídnout:

 

  Advokáti a právníci společností

LexGalaxy představuje nepostradatelnou pomůcku NEJEN při řešení každodenních problémů, ale prostřednictvím vyspělých funkcí i významnou pomoc s řešením složitých kauz. Systém umožňuje kromě jiného např. zjištění aktuálního právního stavu vybrané právní normy, části právního předpisu nebo celého dokumentu. Umožňuje zjistit i právní stav v konkrétním okamžiku v minulosti. Najde také související judikaturu k jednotlivým paragrafům či k celému dokumentu, za zcela samozřejmé považuje úzkou vazbu s nálezy a usneseními Ústavního soudu.
Pro advokáty je k dispozici i profesní legislativa - Věstník České advokátní komory a Kárná rozhodnutí.
Kromě toho LexGalaxy pomáhá při rychlé tvorbě nejrůznějších komplexních rešerší (např. pro zahraniční klienty) nebo v případě, kdy je potřeba doplnit část předpisu do žaloby, zprávy či odpovědi. Možnosti systému jsou velmi rozsáhlé, není však nutno se obávat jeho složitosti - každý uživatel začíná s jednoduššími metodami a postupně objevuje další funkce. Navíc poskytujeme rozsáhlou podporu jak ve školeních, tak i program tzv. technické podpory.

 

  Daňoví poradci a auditoři

Systém zobrazuje nejen obor finančního a daňového práva, ale i podstatné souvislosti s jinými obory práva. Speciálně pro tyto uživatele připravujeme data jako například Finanční zpravodaj, Cenový věstník či případně Věstník České národní banky.

 

  Manažeři a ředitelé společností - neprávníky

Stále aktuálnější otázkou se pro špičkového manažera stává problém orientace v našem právním řádu a ne vždy je po ruce právník. LexGalaxy nabízí základní metody pro snadnou a rychlou orientaci v tuzemském právním řádu a dle chuti a možností postupné využívání i náročnějších postupů. Pro tyto uživatele nabízíme speciálně zaměřená individuální školení.

 

  Pracovníci finančních, ekonomických nebo personálních oddělení společností či

institucí
Systém nabízí pravidelně aktualizované předpisy, které tito uživatelé potřebují k orientaci ve svém oboru. Díky tomu, že LexGalaxy není specializován pouze na vybraný obor, umožňuje pochopit i souvislosti s jinými částmi práva. Systém je možné používat jak pro velmi jednoduché dotazy typu "zobraz mi zákon č. 1/1993 Sb." tak i pro složitější dotazy jako kupříkladu "chci aktuální znění způsobu podání výpovědi". Každý uživatel může s pomocí rozmanitých programových nástrojů používat systém na úrovni, jaká mu vyhovuje.

 

  Pracovníci legislativních a právních odborů nejrůznějších institucí

LexGalaxy je jediný systém na našem trhu, který byl (kromě jiných požadavků) vyvíjen se zvláštním zřetelem na potřeby legislativy a práva ve státní správě a veřejné samosprávě. Vedle toho je systém užíván k výzkumu našeho právního řádu s ohledem na možná legislativní doporučení. Rejstříková báze systému nabízí ideální funkce pro např. rušení zastaralých vyhlášek. Textová báze zase poskytuje vhodné metody pro tvorbu novel předpisů nebo - díky odkazům do jiných předpisů a judikátů pro tvorbu předpisů nových. Stejně tak je možné zkoumat účinky již vydaného předpisu v soudní praxi či výklad použitých pojmů.

 

  Ostatní uživatelé

Pro ostatní zde neuvedené skupiny uživatelů nabízíme možnost individuálních konzultací na téma využití systému. Rádi Vám náš právní systém předvedeme a ukážeme veškeré možnosti, které Vám může LexGalaxy k Vaší práci poskytnout.

 

  Nenašli jste se tady a přitom si myslíte, že jste zástupcem zajímavé skupiny uživatelů?

Napište nám a my rozšíříme seznam... :-)