LEGislativní SYStém nebo LEGislativa SYStematicky

LexGalaxy - Galaxie zákonů, předpisů

 

Někdy býváme dotazováni na význam našeho původního názvu Legsys. Názvem se pokoušíme vyjádřit vztah k naší materii, tedy k legislativě jako celku se všemi k tomu patřícími atributy a zároveň ke způsobu zpracování. Má jít o pokus schránit a systematicky utřídit svět právních informací a v přehledné a příjemné podobě jej dát k dispozici uživateli.

Nezapíráme jistou inspiraci v americkém systému LEXIS, který je pravděpodobně největším systémem na světě s velmi dlouhou tradicí a velmi dobře zpracovanými daty.

LexGalaxy je pak významně novou verzí, která na produkt Legsys Galaxy přímo navazuje, ale zároveň naznačuje přechod do podstatně širších sfér - galaxie právních dokumentů. Systém se přestal držet jen legislativy a postupně obsahuje stále více informací o dokumentech nikoli legislativní povahy, leč pro právníka podstatných a zajímavých.

 

Proč název se slovem Galaxy

Když jsme se na začátku roku 1999 rozhodli vytvořit radikálně inovovanou verzi pro rok 2000, začali jsme přemýšlet o jejím názvu. Tehdy nám bylo jasné, že nechceme verzi pojmenovávat Legsys 2000, nejen proto, že nám to nepřipadá samo o sobě příliš hezké, ale i kvůli tomu, že programů nazvaných 2000 či Millenium se vyrojilo obrovské množství. Po dlouhém uvažování jsme se proto rozhodli spojit naši novou verzi s obrázky z vesmíru. A vzhledem k tomu, že odkazová síť Legsysu může připomínat při grafické prezentaci kromě jiného spoustu hvězd v galaxii, a že právní svět textů předpisů je sám o sobě takovým zvláštním světem podobně jako galaxie ve vesmíru, rozhodli jsme se pro název Galaxy. Do Legsysu jsme zakomponovali na několik míst vybrané obrázky zajímavých objektů nalezených a vyfotografovaných jedním z největších divů současné astronomie a astrofyziky, Hubbleovým telescopem, který z oběžné dráhy kolem Země zkoumá vesmír kolem nás. Tyto obrázky Vás provázejí i naším Webem.

 

Tato inspirace nás vedla i při vymýšlení nové značky pro novou verzi našeho právního informačního systému - LexGalaxy.


 

Historie našich systémů

 

Historie našeho systému se začala psát někdy na začátku 60. let minulého století. V té době profesor Viktor Knapp napsal knihu O možnosti použití kybernetických metod v právu (Praha 1963), ve které naznačil již tehdy ideu právního dokumentačního systému. Dnešní tým se považuje za přímé pokračovatele výzkumu Knappem založeného a rozvíjeného ve velmi ztížených podmínkách 60. a 70. let minulého století. 3 ze 4 vedoucích členů týmu byli přijati buď přímo Knappem na tento projekt nebo za jeho řízení ústavu. Dr. František Cvrček je přímým Knappovým žákem, Dr. František Novák nepřímým Knappovým žákem, Dr. František Brabec byl přijat Dr. Cvrčkem za Knappova ředitelského přispění.

Knapp v sedmdesátých letech pokračoval v idee právních systémů a vytvořil projekt ASPI. Automatizovaný Systém Právních Informací. Bohužel z tohoto projektu z nejrůznějších důvodů sešlo a zbyl z něj jen speciální rubrikátor, tezaurus a název. Název byl nejprve použit slovenským ministerstvem spravedlnosti pro jejich resortní systém a po roce 1989 využit soukromou společností k pojmenování jedné komerční počítačové právní knihovny.

Knappův tým v osmdesátých letech vytvořil projekt zkoumání tzv. legislativní inflace. Tento projekt začatý v roce 1985 a skončený cca na začátku roku 1989 vedl k prvním praktickým aplikacím. Byla vytvořena první databáze informací o právních předpisech.

Rok 1985 proto považujeme za začátek historie systému Legsys. Od té doby kontinuálně běží vývoj jak odborné tak uživatelské části, a je zajištěna i kontinuita členů týmu.

Při obhajobě projektu v roce 1989 bylo rozhodnuto vytvořit na základě již hotové databáze  na bázi technologie dBase 3 právní informační systém.

Z této doby v týmu dodnes zůstávají dr. František Cvrček, dr. František Novák a Michaela Čermáková.

Od roku 1991 byl tento rejstříkový systém nabídnut v komerční podobě prvním uživatelům. Tehdy ještě pod názvem CS LEGSYS 1.0. V dubnu roku 1991 se uskutečnil první obchodní případ. Jako významná zajímavost může znít to, že náš první uživatel je aktivním uživatelem systému dodnes. Rok 1991 považujeme za začátek komerčního provozu systému Legsys.

V roce 1992 do týmu přichází z Národního informačního střediska František Brabec. V roce 1993 pozdější šéfprogramátor David Havlín, zkušený programátor kromě jiného z týmu Pragoprojektu.

Systém rejstříkového typu si získal v tehdejší době značnou proslulost a dokonce zvítězil ve výběrovém řízení Ministerstva spravedlnosti na první právní informační systém prakticky používaný v resortu spravedlnosti. Vývoj systému pokračoval přes verzi 2 a byl ukončen verzí 2.5. Nicméně aktualizace a provoz systému byl podporován až do roku 2001, čili celých 10 let!

Na tento systém navázal systém obsahující plné texty právních dokumentů. Byl postaven na bázi rejstříku tehdy s cca 30.000 dokumenty  a 3.000 textů. Tento plnotextový systém označený jako verze 3 byl uveden na trh v lednu 1994. Šlo nejen o náš první plnotextový systém, ale zároveň šlo o první systém s automatickými hypertextovými odkazy s podstatným počtem nikoli několika desítek, ale stovek tisíc odkazů na českém trhu vůbec. Systém byl zcela přeprogramován v jazyce C pod vedením současného šéfprogramátora Davida Havlína. Programovací jazyky C a C++ na platformě C++ Builder od společnosti Borland jsou používány dodnes.

V roce 1994 byl systém spolu s příchodem nové textové verze přejmenován z CS LEGSYS na LEGSYS. Od února 1995 je to zapsaná chráněná ochranná známka.

V roce 1995 byla také uvedena první opravdu hypertextová verze spolu s judikaturou na CD-ROM. Ačkoli hypertext byl v systému obsažen od začátku verze 3, verze 3.3 znamenala jednoznačný příklon k odkazové technologii. Tehdy jsme měli v Legsysu k dispozici necelý jeden milion odkazů. Dalším masivním vývojem odkazů byla na konci roku 1995 uvedena verze 4.0 plně využívající možností hypertextu. Kontinuálně vývoj pokračoval a skončil verzí 6.0, která byla naše poslední verze pro rozhraní DOS a byla udržována do začátku roku 2002.

V roce 1997 byla představena naše první verze pro Windows. Legsys '98 verze 7 byla nejen první verzí pro rozhraní Windows, ale i od základu přepracovanou verzí. Chtěli jsme dokonale využít nových možností, které nám prostředí Windows nabízelo, nejen "překlopit" starý Legsys do Windows obleku... Je sice pravda, že jsme díky tomu získali s uvedením verze pro Windows nepříjemné zpoždění, nicméně nám to umožnilo předvést využití např. mnoha oken naráz, intuitivního hypertextu a dynamického zobrazování a spoustu dalších možností.

V roce 1999 byla představena beta verze Legsys Galaxy a koncem roku uvedena na trh pod označením verze 8. Tato verze je dalším vývojovým stupněm systémů pro Windows. Nejen že došlo k úpravám stávajících funkcí, ale jejich počet byl zvětšen na dvojnásobek. Bloky funkcí jako Redukční archiv nebo Pomocné okno a jiné přinášely do té doby v celé právněinformatické branži neznámé možnosti. Naším cílem bylo přivést zejména k co nejlepší uživatelské přítulnosti stávající verzi a otevřít si dveře pro další vývoj.

V roce 2001 uplynulo 10 let od prvního komerčního úspěchu počítačového programu pod vlajkou Legsys. Toto výročí jsme náležitě oslavili a když se k tomu přičtou všechny přípravné fáze minimálně od roku 1985, je systém Legsys programem s nejdelší historií ve své kategorii na trhu v ČR a v okamžiku předpokládaného vstupu do Evropské Unie v roce 2004 můžeme nabízet již 20 let kontinuálního vývoje systému právních informací.

Na konci roku 2002 začíná distribuce na DVD (nebo několika CD). Sice jsou data pro distribuci vysoce komprimována, nicméně i tak se již kapacita CD vyčerpala...

 

Na konci roku 2003 dochází k nečekané, leč nutné změně. Spolupráce autorského týmu s Ústavem státu a práva AV ČR na distribuci a aktualizaci systému je ukončena a distribuci systému od listopadu 2003 přebírá společnost Epsilon Delta, s.r.o. Tato společnost převzala péči o stávající uživatele Legsysu a následně uvedla novou verzi systému pod novým názvem LexGalaxy (zkratce LXG). 

Na konci roku 2003 je tak uvedena verze LexGalaxy. Pokud se počítají předchozí verze Legsys, jde o verzi s číslem 9. Tato verze má mnohé nové funkce či vylepšené starší. Tuto novou verzi připravuje i mírně rozšířený autorský tým, nový člen týmu, Vratislav Čermák, je odpovědný zejména za programování Kalkulačky a Adresáře, které jsou jako samostatné moduly podstatnou novinkou v LexGalaxy oproti Legsysu. 

 

Rok 2005 je tedy druhým rokem provozu LexGalaxy, 14. rokem komerčního provozu našich právních informačních systémů a 20. rokem vývoje rodiny právních informačních systémů.  

 

Kontakty a kde nás hledat                                                    Kompletní ceník

 

 

Související odkazy:

  Co to je

Chci to vidět

Chci to mít

  Co v tom je

Co to umí

Obrázky