DATOVÉ NOVINKY SYSTÉMU LexGalaxy

 

Zde se budou objevovat informace pro naše současné klienty jako o nových datových zdrojích či zajímavostech s daty souvisejícími.

 

Novinkou posledních dnů jsou formuláře pro podání do obchodního rejstříku

Nedávno přidané nové zdroje:

 

Směrnice a nařízení Evropských společenství

Sbírka hlavního města Prahy - označení Praha

Věstník Středočeského kraje - označení Stř. čs

Věstník Ústeckého kraje - označení Ústí
Věstník Libereckého kraje - označení Liberec
Věstník Královéhradeckého kraje - označení Hradec
 

Věstník Úřadu pro veřejné Zkratka pro část normativní - označení ÚVIS nr
Věstník Úřadu pro veřejné Zkratka pro část informativní a oznamovací - označení ÚVIS oz
časopis Ad Notam (C.H.Beck) - anotace judikatury - označení Ad Not.
 

Časopis Právní rozhledy (C.H.Beck)- seznam judikatury - označení Pr.roz.
Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu (C.H.Beck) - seznam judikatury -
          civilní NS ci.
          trestní NS tr.

Časopis Soudní rozhledy (C.H.Beck) - anotace judikatury - označení:

          civilní  SR ci.
          trestní SR tr.
          správní SR spr.
          část evropských soudů a institucí SR EU
          část amerických soudů a institucí SR USA

Věstník Komise pro cenné papíry - označení Vě.KCP

Věstník Komise pro cenné papíry - Správní rozhodnutí - označení SR KCP

Věstník Ministerstva zdravotnictví - označení Vě.Mzdr

Věstník Kraje Karlovy Vary - označení K. Vary

Energetický regulační věstník - označení ERV