Je Vám svět práva vzdálený jako velká sesterská galaxie v Andromedě? LexGalaxy Vám ho přiblíží na dosah Vaší klávesnice!

Je pro Vás právo "denním chlebem"? Nabízíme Vám ideálního průvodce po nekonečně rozlehlém prostoru právních informací - LexGalaxy.


Důležitá aktuální upozornění

LexGalaxy je nástupcem systému Legsys

Systém LexGalaxy produkuje společnost Epsilon Delta

Najdete nás na nové adrese


Elektronická sbírka práva a souvisejících dokumentů

Právní informační systém s mnoha možnostmi

Právní "Kalkulačka" a "právní" Adresář

Jediný hypertextový systém na českém trhu s 25 miliony hypertextových odkazů

Jediný právní systém systematicky tvořený, designovaný a řízený právníky


Originální právní informační systém o českých právních dokumentech od roku 1784 včetně historických právních památek od roku 992 nabízí velký rozsah dat a rozsáhlé spektrum možností s důrazem na důkladné a komplexní zpracování právní materie, neustálý vývoj a aplikaci nejmodernějších technologií včetně hypertextu a strukturálního hledání.

LexGalaxy obsahuje kompletní rejstřík cca 100.000 dokumentů a podstatný výběr textů dokumentů ze Sbírky zákonů od roku 1918; kompletní sbírky Ústavního soudu; oficiální prameny judikatury (od roku 1918); Finančního zpravodaje; správní rozhodnutí; spousty věstníků ústředních a jiných orgánů státní správy a samosprávy a další důležité právní zdroje nejen české, ale i evropské či mezinárodní. Zahrnuje i velmi žádaná a praktická rekonstruovaná úplná znění (neoficiální) řady zákonů a vyhlášek. Samozřejmostí je velký důraz kladený na mezinárodní smlouvy a dohody. Součástí systému jsou samozřejmě i vybrané informace o evropském právu (EU) a právu Rady Evropy (tedy Evropský soud pro lidská práva).

V některých oblastech práva preferujeme místo výběru kompletnost celých bloků či ročníků (rejstřík, judikáty...). Výběrová kritéria jsou podrobně popsána v části Datový obsah - Co v tom je?.

LexGalaxy je v pořadí již třetí aplikace vyvinutá speciálně pro operační systémy Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP a Windows NT, v pořadí celkem 9. verze právního informačního systému z naší dílny.

Software pracující s daty můžeme charakterizovat jako moderní uživatelsky příjemnou aplikaci nových technologií včetně strukturálního fulltextového hledání a zejména komplexního odkazového hypertextového systému a propojení s jinými Win aplikacemi, zejména přímé propojení s Wordem a e-mailem. Podrobnosti o možnostech najdete na stránce Co to umí. Systém je neustále rozvíjen a obohacován o další možnosti. LexGalaxy navazuje na Legsys Galaxy celá rodina našich produktů je letos již 14. rokem přítomna na našem trhu.

LexGalaxy je pravidelně aktualizován v různých cyklech (jednou měsíčně, jednou za dva měsíce a čtvrtletně) a distribuován našim uživatelům na DVD a CD ROM (2 vysoce komprimované disky CD-ROM) - viz Aktualizace.

 

LexGalaxy je konstruován jako pomůcka zejména pro právníka, který chce důkladně porozumět řešenému právnímu problému a takovému uživateli nabízí širokou paletu funkcí umožňující různé pohledy na právní materii. Zejména unikátní technologie hypertextu je pro tento účel vynikající volbou. Ale i neprávníkovi LexGalaxy nabídne spoustu možností ke zlepšení orientace v právu a přitom s jednoduchým ovládáním.

 

a jeho verze předchozí se opírají o rozsáhlý dlouholetý výzkum stabilního týmu, složeného ze specialistů z oborů práva, teorie práva, právní informatiky, matematiky a logiky, kybernetiky, jazykovědy, programování a informatiky.

 

Mezi klienty právních systémů sdružených pod registrovanou značkou LexGalaxy patří ministerstva, magistráty, soudy, mnoho advokátů a podnikových právníků, společné kanceláře, daňoví poradci, realitní kanceláře, poradenské agentury, knihovny, školy, velké i menší společnosti české či zahraniční.

     

Vážení návštěvníci našich stránek,

věřím, že náš nový systém LexGalaxy je významným pomocníkem pro práci každého, kdo právo potřebuje a doufám, že na těchto stránkách najdete alespoň základní informaci. Nejlepší je samozřejmě program vidět - rádi Vám systém předvedeme ať již u nás nebo u Vás.

 

Bude nám všem potěšením se Vám věnovat.


JUDr. František Brabec

spoluautor systémů LexGalaxy a Legsys
ředitel společnosti Epsilon Delta, s. r. o.


Copyright a právní podmínky.

WEB Design František Brabec, tech. konzultace I.N.S. 2000 Daniel Havlín