Právní podmínky použití www.lexgalaxy.cz

Tímto se uděluje souhlas k používání a šíření dokumentů a informací získatelných z tohoto webu za předpokladu, že:

(1) na všech kopiích bude uvedeno níže uvedený copyright a adresa tohoto www serveru (www.lexgalaxy.cz),

(2) dokumenty z tohoto webu budou použity pouze pro informační a nekomerční účely nebo osobní účely a nebudou kopírovány ani umístěny na žádný počítač připojený do sítě, ani zveřejněny v jakýchkoliv médiích, či začleněny do jiných www stránek, případně do jiných informačních systémů,

(3) v žádném dokumentu nebudou provedeny změny,

(4) žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány,
žádná grafika ani jiná data netextového charakteru z tohoto serveru nebudou využívány, kopírovány ani šířeny odděleně od souvisejícího textu.

 

Výše uvedené dokumenty a informace nezahrnují design nebo rozvržení těchto webových stránek. Prvky těchto webových stránek i webové stránky jako celek jsou chráněny zákonem a nesmí být kopírované nebo napodobované jako celek ani jako části nesmějí být kopírovány ani napodobovány. Žádné logo, grafika, zvuk ani obrazový prvek z těchto webových stránek nesmí být zkopírován nebo znovu přenesen bez výslovného souhlasu vlastníka www stránek LexGalaxy.cz.

 

Omezení odpovědnosti

Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách byly uváděny přesné a aktuální informace, neposkytujeme žádné záruky týkající se jejich přesnosti. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv překlepy nebo jiné opomenutí v obsahu této stránky. V případě, že bude u některého z výrobků uvedena nesprávná cena nebo jiná nesprávná informace z důvodu překlepu nebo jinou chybou, vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit jakékoliv objednávky takového nesprávně uvedeného produktu.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Nekontrolujeme odkazované stránky a neodpovídáme za obsah jakýchkoliv odkazovaných stránek nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na odkazovaných stránkách. Zařazení jakéhokoliv odkazu na naše stránky neznamená náš souhlas s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

 

Používání softwaru

Jestliže si z tohoto webového serveru stáhnete jakýkoli software LexGalaxy (zejména nové verze programu), můžete jej použít pouze za předpokladu, že jste řádným uživatelem s podepsanou uživatelskou smlouvou, jež obsahuje příslušné licenční podmínky.

Pokud je přímo na těchto stránkách umístěn software třetích stran, musíte dbát jejich podmínek užití, získat příslušné povolení a dodržovat jejich licenční podmínky; také musíte dbát jejich pokynů k instalaci a provozu, za tím účelem kontaktujte příslušnou třetí stranu. Neneseme žádnou odpovědnost za neoprávněné či nesprávné použití.

 

Osobní údaje

Neschraňujeme žádné osobní údaje jiné, než které nám uživatel a čtenář stránek poskytne dobrovolně (např. v kontaktních formulářích). Tato data používáme výhradně pro svou potřebu, nejsou systematicky zpracovávána a jsou příslušně chráněna.

Od návštěvníků našich webových stránek můžeme někdy shromažďovat anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější službu našim klientům. Například můžeme monitorovat provoz na našem www serveru, monitorovat domény, ze kterých nás lidé navštěvují nebo měřit aktivitu návštěvníků na webových stránkách LexGalaxy; činíme tak takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Případné takto získané informace používáme výhradně pro svou potřebu a jsou příslušně chráněna. 
 

 


©  Epsilon Delta, s. r. o., a Autoři, 1991 - 2005, www.lexgalaxy.cz