Proč nový distributor, nový systém...

 

Koncem roku 2003 byl autorský tým systému Legsys v zájmu záchrany projektu a ochrany práv uživatelů donucen vypovědět exkluzivní smlouvy s tehdejším distributorem a najít nový způsob pokračování projektu pod názvem Legsys. Kromě toho také autoři převzali veškeré závazky k uživatelům systému. 

 

Od listopadu 2003 veškeré aktualizace plní nová společnost Epsilon Delta, s.r.o., s kanceláří nedaleko od místa, na které byli naši uživatelé po 12 let zvyklí, na Národní třídě 25.

Tato společnost je nyní jediná, která disponuje příslušnými autorskými licencemi a právy s tím souvisejícími. 

Jak autorský, tak celý produkční tým se nezměnil, najdete nás ve stejném složení, jen o kousek jinde. Zajistili jsme všem stávajícím uživatelům Legsysu všechny aktualizace - nedošlo k žádnému přerušení našich služeb.

 

Tato společnost, jejíž představitelem kromě jiného je jeden z autorů, ve spolupráci s autory připravila také nový systém, který na Legsys přímo navazuje a je nabízen pod názvem LexGalaxy. Systém je pro minulé uživatele Legsys zdarma a Legsys již není nadále nově licencován, zajišťujeme u něj ale samozřejmě aktualizaci.

 

Nový systém je sice systémem návazným, ale již nyní v mnoha ohledech systémem novým a rozšířenějším. Věříme, že uvedená změna povede k lepšímu systému, že nám umožní lépe rozvíjet nejen systém, ale i návazné služby a že naši uživatelé budou spokojeni.

 

Ale také se musím osobně omluvit těm, kteří pocítili naše potíže. Věřte mi, prosím, že jsme udělali, co jsme mohli, pro minimalizaci potíží a že tak i nadále činíme s cílem ustálení stavu.

 

Zároveň také velmi děkuji všem, co nám zachovali svou přízeň, za častá slova podpory (a nejen slova) v nelehké situaci, a vůbec za veškerou podporu!

 

Za společnost Epsilon Delta a za celý autorský tým

František Brabec

 

 

V Praze, listopad 2003.